۱۰ گام برای زندگی به هنجار (دیویس ۲۰۰۱)
۱) رایانه را به اتاق دیگر منتقل کنید.
۲) موقعی از اینترنت استفاده کنید که کسی در خانه باشد .
۳) برای اینترنت زمان بندی ایجاد کنید.
۴)در زمینهٔ مشکل خود با دیگران صحبت کنید.
۵) تمرین‌های ورزشی انجام دهید .
۶) در اینترنت هرگز از اسم مستعار است استفاده نکنید.
۷) از اینترنت مرخصی بگیرید.
۸) دربارهٔ اعتیاد خود زیاد فکر نکنید.
۹)در قالب گروه‌های حمایتی به سایر معتادان نیز کمک کنید.
۱۰) به افرادی حرفه‌ای ( مشاوران و روان‌شناسان ) مراجعه کنید.
راه‌های گام به گام درمان شناختی – رفتار ( دیویس ۲۰۰۱):
در این روش، درمان شامل ۱۴ هفته مشاوره می باشد که به علت اعتیاد، قدم به قدم شناسائی شده و در جهت بهبود، گامی موثر به عمل آورده است.

وجیهه بشارت‌زاده
روان شناس، مشاوره، استاد دانشگاه
مدیر مرکز خدمات مشاوره‌ای بشارت
منابع : ”اعتیاد به اینترنت“ ”احمد امیدوار“ ”علی اکبر صارمی“

ادامه مطلب ...